Strona główna

Fundacja Promocji Medycyny Bólu w likwidacji, ul. Leonida Teligi 11, Gdańsk, 80-299, KRS 0000331235, NIP 5842676947, REGON 220807347, uchwałą Fundatorów z dnia 31.01.2019 r. potwierdzoną wpisem w Rejestrze Przedsiębiorców oraz Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej KRS rozpoczęła likwidację swojej działalności.

Likwidatorem Fundacji jest Tomasz Ryszard Walukiewicz, ul. Antoniego Słonimskiego 4/6, 80-280 Gdańsk.

Wszystkie roszczenia wobec Fundacji można zgłaszać do dnia 10 maja 2019 r. do likwidatora Fundacji na adres e-mail: biuro@fimann.pl

Tomasz Walukiewicz – likwidator Fundacji.