Cele Fundacji

Serdecznie witamy na stronach Fundacji Promocji Medycyny Bólu!

Naszym głównym celem jest umożliwienie Polakom dostępu do nowoczesnych metod leczenia bólu na takim poziomie jak w krajach Europy Zachodniej.

Dla środowiska lekarskiego planujemy organizowanie szkoleń w kraju i za granicą. Przez działalność publicystyczną chcemy podnieść poziom wiedzy społeczeństwa Polskiego na temat leczenia bólu przewlekłego. Chcemy wspierać projekty badawcze związane z tematyką leczenia bólu i pomóc w finansowaniu leczenia dla najuboższych.

Docelowo chcielibyśmy doprowadzić do utworzenia pełnoprofilowej kliniki leczenia bólu w Polsce Północnej.

Fundację Promocji Medycyny Bólu zakładaliśmy zdając sobie bardzo dobrze sprawę z niskiego poziomu leczenia bólu w Polsce i z tego jak wiele pracy trzeba wykonać na tym polu aby osiągnąć zamierzone cele. Chcemy aby stała się ona narzędziem, które będzie ułatwiać i zachęcać do pracy organicznej na rzecz wspólnego dobra Polaków. Nie chcemy oglądać się na polityków, krytykować i narzekać, ale zrobić coś dobrego własnymi rękoma.

Zapraszamy wszystkich do współpracy!

Dr Romana Ługin
Dr Piotr Buczkowski