Program Konferencji

Program konferencji na temat:

Leczenie Bólu u Pacjentów z Chorobą Nowotworową”

   08:30 – 09:00 rejestracja uczestników

   09:00 – 10:15

  1. Nowe strategie farmakoterapii bólu u pacjentów z chorobą nowotworową.

   Dr Zbigniew Żylicz                                                                                             25 min

  1. Metody zabiegowe w strategii leczenia bólu wywołanego chorobą nowotworową.

   Dr Jerzy Jarosz                                                                                                   25 min

  1. Ból przebijający – definicje, postępowanie.

   Dr Romana Ługin                                                                                              25 min

  10:15 – 10:30 Przerwa na kawę

  10:30 – 11:45

  1. Wertebroplastyka – leczenie zmian przerzutowych do kręgów.

   Dr Rafał Pankowski 25 min

  1. Teleradioterapia i radiofarmaceutyki w leczeniu zmian przerzutowych kości.       Dr Krzysztof Konopa 25 min
  1. Rola bisfosfonianów w łagodzeniu bólu związanego z przerzutami do kości.

   Dr Wojciech Rolski 25 min

   11:45 – 12:15 Sesja satelitarna dla sponsorów (Grünenthal, Molteni)

   12:15 – 13:15 Przerwa na lunch

   13:15 – 13:30 Oxycontin – nasze doświadczenia w leczeniu bólu nie tylko nowotworowego – Dr Agnieszka Sękowska

   13:30 – 14:15

  1. Rola rehabilitacji w łagodzeniu bólu u chorych z chorobą nowotworową.

   Dr Wiesława Nyka                                                                                              25 min

  1. Leczenie zespołów bólowych będących następstwem radioterapii (pleksopatie i inne powikłania).

   Dr Elwira Góraj                                                                                                   20 min

 

   14:15 – 14:30 Przerwa na kawę

   14:30 – 15:15

  1. Termoablacja RF jako metoda wspomagająca leczenie przerzutów nowotworowych do kości – doświadczenia własne.

   Dr Arkadiusz Kubacki 25min

  1. Przegląd literatury dotyczącej termoablacji guzów przerzutowych kości w aspekcie leczenia przeciwbólowego.

   Dr Paweł Kabata i Dr Jacek Zieliński                                                          20 min

 

   15:15 Zakończenie Konferencji