Wesprzyj Fundację

Fundacja Promocji Medycyny Bólu

ul. Leonida Teligi 11
80-299 Gdańsk

REGON: 220807347
NIP: 5842676947

BRE BANK SA, BRE Oddział Bankowości Detalicznej
PL 25 1140 2017 0000 4302 1038 9239

Dziękujemy za każdą wpłatę!!!